Jun 3 • 27M

Tập 1. Hành trình làm cha mẹ của bạn bắt đầu như thế nào?

Chào mừng bạn đến với tập phát sóng đầu tiên của Parents Talk và chủ đề của tập hôm nay là "Bạn đã chuẩn bị như thế nào trước khi làm mẹ?"

 
1.0×
0:00
-26:59
Open in playerListen on);
Episode details
Comments